LaPS Energy

LAPS ENERGY

 

O NAMA

LaPS Energy je kompanija koja se bavi elektičnim instalacijama jednosmerne i naizmenične struje.  Imamo dosta iskustva na polju gromobranske zaštite, besprekidnim napajanjima, kao i obnovljivim izvorima prvenstveno solarnim (fotonaponskim) sistemima bilo da se radi o industrijskim objektima bilo o privatnim kućama/vikendicama. 

LaPS Energy posluje četiri godine. Tokom poslovanja ostvarili smo saradnju sa velikim brojem pravnih i fizičkih lica.