LaPS Energy

LAPS ENERGY


KONTROLA ELEKTRIČNIH I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA

Kontrolisanje elektro instalacija se vrši na svakih šest meseci gde se mernim instrumentom utvrđuje realno stanje u kome se električna instalacija nalazi. Pod ovim se podrazumeva kontrolisanje svake utičnice, razvodne table, elektro ormara ili nekog od potrošača ukoliko je to projektom predviđeno. Nakon izvršene kontrole klijentu se izdaje odgovarajući dokument, odnosno izveštaj o zatečenom stanju na samoj elektro instalaciji.

Prilikom ispitivanja spoljašnje gromobranske instalacije vrši se:

  • Pregled spoljašnje gromobranske instalacije
  • Merenje neprekidnosti spusnih vodova
  • Merenje otpornosti rasprostiranja uzemljivača
  • Provera neprekidnosti provodnika za izjednačenje potencijala
  • Provera funkcionalnosti uređaja za zaštitu od prenapona